Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 ΚΑΠΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ Ms Wοrd 2007 81
2 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ms PowerPoint 2007 100