Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 Ατζαμιδάκης Ιωάννης MS Excel 2016 94
2 Δημητρακοπούλου Ελένη Μαρία MS PowerPoint 2016 89