Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 ΒΕΡΕΚΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ  WORD 2007 GR 93
2 ΒΕΡΕΚΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ  EXCEL 2007 GR 73
3 ΒΕΡΕΚΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ  INTERNET EXPLORER 8.0 & OUTLOOK 2007 83
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ WORD 2007 GR 87
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ EXCEL 2007 GR 87
6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  INTERNET EXPLORER 8.0 & OUTLOOK 2007 77
7 ΤΣΙΤΣΙΛΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ WORD 2007 GR 87
8 ΤΣΙΤΣΙΛΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  EXCEL 2007 GR 80