Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ WORD 2007 GR 100
2 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ EXCEL 2007 GR 90
3 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ INTERNET 8.0 & OUTLOOK 2007 83