Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 ΓΙΑΝΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ MS POWERPOINT 2007 GR 93
2 ΜΙΤΣΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ MS POWERPOINT 2007 GR 83
3 ΝΤΙΝΟΥΔΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ MS POWERPOINT 2007 GR 90
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ MS POWERPOINT 2007 GR 87
5 ΤΣΙΤΣΙΛΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MS ACCESS 2007 GR 93
6 ΤΣΙΤΣΙΛΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MS POWERPOINT 2007 GR 90