Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 ΑΡΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ WORD 2007 GR 97%
2 ΑΡΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ EXCEL 2007 GR 83%
3 ΑΡΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ INTERNET EXPLORER 8.0 & OUTLOOK 2007 77%
4 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ WORD 2007 GR 90%