Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ INTERNET 8.0 & OUTLOOK 2007 70
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ WINDOWS 7 GR 77
3 ΣΟΥΓΚΟΥΡΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ WINDOWS 7 GR 93
4 ΤΣΙΤΣΙΛΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ INTERNET 8.0 & OUTLOOK 2007 83