Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ACCESS 2007 GR 90
2 ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ WORD 2007 GR 87
3 ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ EXCEL 2007 GR 87
4 ΝΙΚΟΛΕΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ INTERNET 8.0 & OUTLOOK 2007 77
5 ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ EXCEL 2007 GR 93