Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
1 ΓΙΑΝΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ WINDOWS 7 GR 77
2 ΜΙΤΣΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ WINDOWS 7 GR 87
3 ΝΤΙΝΟΥΔΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ WINDOWS 7 GR 90
4 ΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ACCESS 2007 GR 73
5 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ACCESS 2007 GR 70
6 ΣΑΓΟΥΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ACCESS 2007 GR 80
7 ΣΟΥΓΚΟΥΡΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ACCESS 2007 GR 73
8 ΤΡΑΪΑΝΟΒΑ ΡΑΪΑ ACCESS 2007 GR 90